8 de setembro de 2015

HORARIO CURSO 2015-16

.

7 de setembro de 2015

Listado de material curso 2015-16


·       
• 6 cadernos de folla cuadrícula (5x5 mm), sen gusanillo, con marxe impreso, tamaño A4. (Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Valores Sociais e Cívicos). Preferiblemente de diferentes cores para así diferencialas por materias. 

• Axenda escolar 2015-16.

• 1 estoxo con lapis Staedtler nº 2, goma de borrar, afialapis con depósito, tesoiras de punta roma, 1 barra de pegamento, 1 pilot negro de punta fina e bolígrafos de tinta azul, vermella e verde.

• 1 caixa de lapis de cores. 

• 1 xogo de material xeométrico: regra de 30 cms transparente, escuadra, cartabón, transportador de ángulos e compás.

 • 1 carpeta con fundas de plástico tamaño folio para gardar exames e fichas soltas.